دسته بندی نشده

حلقه ها و دستورات شرطی در زبان دارت(flutter)

دارت dart

حلقه های تکرار (Looping) در دارت(فلاتر) یا هر زبان برنامه نویسی دیگری برای تکرار مجموعه ای از دستورات تا زمانی که شرایط خاصی تکمیل نشود استفاده می شود. راه های مختلفی برای این کار وجود دارد و دستور شرطی (if) به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند کدام دستور باید در کدام شرایط اجرا شود. که اینوه در این مقاله به آن پرداخته است و برای یادگیری آن در زبان برنامه نویس دارت ادامه را خوانید

 

دستور شرطی if else

if (شرط){
 // body of if
}

مثال:

if (year >= 2001) {
print('21st century');
} else if (year >= 1901) {
print('20th century');
} else {
print('We Must Go Back!');
}

همچین دارت از دستور if با عملگر را هم پشتیبانی میکند

(شرط) ? دستور 1 : دستور 2;

var foo = true;
print(foo ? 'Foo' : 'Bar'); // Displays "Foo".

 

حلقه های تکرار

چهار روش در برنامه نویسی دارت(فلاتر) برای استفاده از حلقه ها وجود دارد:

 • for loop
 • for… in loop
 • for each loop
 • while loop
 • do-while loop

این مقاله رو هم بخونید آموزش متغیر ها در دارت

حلقه for

حلقه for در دارت مثل حلقه ها در زبان جاواست بریم ساختار رو یادبگیریم

 

for (مقدار دهی اولیه متغیر; شرط ; آپدیت متغیر) {
 // دستورات
}

حالا مثال زیر رو ببینید که اعداد 1 تا 100 را چاپ می کند:

for (int i = 1; i<= 100; i++) {
print(i);
}

حلقه for-in و forEach

حلقه for-in و forEach مثل جاوا یک شی دریافت میکند و آن را پیمایش میکند این حلقه پیشمایش آرایه و… را ساده تر کرده است

for-in:

for (var in expression) {
  // بدنه حلقه
}

مثال:

var enove = [ 1, 2, 3, 4, 5 ];
  for (int i in enove) {
    print(i);
  }

خروجی:

1
2
3
4
5

forEach:

var enove = [1,2,3,4,5];
enove.forEach((var num)=> print(num));

خروجی:

1
2
3
4
5

 

حلقه while

دستور while و do while هر دو در زبان دارت(فلاتر) موجود است:

 

while:

while(شرط)
 { 
// دستورات
 }

مثال:

var enove = 4;
  int i = 1;
  while (i <= enove) {
    print('Hello dart '+i);
    i++;
  }

خروجی:

Hello dart 1
Hello dart 2
Hello dart 3
Hello dart 4

do-while:

تنها تفاوت حلقه do while با حلقه while این است که while اول شرط را بررسی میکند اگر شرط برقرار بود بدنه حلقه اجرا خواهد شد. اما در do-while اول بدنه اجرا می شود سپس شرط بررسی می شود پس میتوان گفت در do-while این اطمینان رو خواهیم داشت حداقل یکبار بار بدنه حلقه اجرا خواهد شد که باید در استفاده این مورد دقت کنید باعث مشکل نشود

 do{
  text expression;
  // بدنه حلقه
}while(شرط);

مثال:

var enove = 4;
  int i = 1;
  do {
    print('Hello Enove');
    i++;
  } while (i <= enove);

خروجی:

Hello dart 1
Hello dart 2
Hello dart 3
Hello dart 4

 منابع:

1 و 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *