زمان طراحی سایت با کدنویسی

مدت زمان طراحی سایت با کدنویسی

زمانی که بحث طراحی سایت با کدنویسی مطرح می‌شود مدت زمان انجام آن برای همه کارفرماها مهم است. فاکتورهای متفاوتی از جمله اهداف توسعه سایت، پیچیدگی یک وب‌سایت، تجربه توسعه دهندگان و … میتواند در تعیین زمان انجام کار تاثیر بگذارد. در این نوشته سعی می­کنیم با در نظر گرفتن ابعاد مختلف طراحی و توسعه انواع وب‌سایت ها و زمان طراحی سایت ها را بررسی و تشریح کنیم.

Continue reading